zondag 25 september 2011

hersenen in actie; cognitie en ontwikkeling, woensdag 21 september

Het was een leerzame les waarin veel verschillende werkvormen in naar voren zijn gekomen en behandeld. Verder was het fijn om met mede studenten te praten stage, wat zijn hun doelen en ideeën. Over lessen maar ook over kennismakingsactiviteiten. En we hebben niet te vergeten naar een aflevering van de taarten van Abel gekeken. Het was een les met veel afwisseling.

Wat was er nieuw voor mij?
Het ontwikkelingsmodel van Dick Memelink was nieuw voor mij. Ook had ik nog nooit van de termen PCL, REC en CVI gehoord.

Wat heb ik geleerd?
Ik heb geleerd wat de afkortingen van bovenstaande termen betekenen en waar deze termen voor staan. We hebben ook kort de clusters even behandelt.
Cluster 1 – visuele beperking
Cluster 2 – auditieve en communicatieve beperking
Cluster 3 – lichamelijke en of ernstige verstandelijke beperkingen
Cluster 4 – ernstig gedrag of psychiatrische beperkingen

Het was een les waarin ik er achter ben gekomen hoe dicht cognitie en ontwikkeling met elkaar verbonden zijn, zonder het één kan de ander zich niet ontwikkelen.

Wat ga ik hiermee doen?
Voordat ik een handelingsplan of groepsplan ga schrijven ga ik eerst goed observeren. Hoe kan ik voorzien in de onderwijsbehoefte van het kind? Het is belangrijk dat ik dit opschrijf in mijn handelinsplan.Ook zal ik overleggen met de leerlingen zelf en de eventuele mentor. Dit alles is erg belangrijk om een goed handelingsplan op te kunnen zetten.

rekentraject I, 21-09-2011


Wat is er niet en wat heb ik hiervan geleerd?
Ik heb geleerd wat het nut is kinderen met hetzelfde rekenniveau te clusteren en interactieve instructie te geven. Een groepsplan op te stellen. Mijn eigen visie ontwikkelen wat mij de beste manier van lesgeven lijkt. erder hebben we het gehad over NEO klassikaal onderwijs- lln leren van elkaar
- oplossingsprocessen
- niveau verhoging context->materiaal->model->formeel
Een aandachtspunt is dat sterke rekenaars af kunnen zwakken wanneer ze niet genoeg uitdaging krijgen, zorg dus voor herhaling voor de zwakke en verrijking voor de sterke rekenaar.
Een sterke rekenaar kan je extra uitdaging geven maar laat ze niet voor lopen in de methode.
Zwakke rekenaar -> gemiddelde rekenaar -> goede rekenaar kunnen met elkaar samenwerken. Maar een zwakke en een goede rekenaar samen laten werken heeft zeker niet altijd positieve resultaten.
Wat goed helpt bij de zwakke rekenaar is pre-teaching dat wil zeggen geef de zwakke rekenaar al extra uitleg van te voren.

Wat ga ik hiermee doen?
Op mijn stage ga ik aan de slag met het oefenen van de verlengde instructie
lln clusteren nav resultaten --> verlengde instructie --> 3 lessen
Verschillende rekenen/ wiskunde:
 - kieskast
- voor iedereen rekenen leuk en uitdagend maken
- voordeel voor de ene groep is vaak een nadeel voor de andere groep,

houd het voor iedereen leuk!


donderdag 15 september 2011

onderzoekcollege 15-09-2011

Onderzoek en onderwijsontwikkeling.
Semester 1, onderzoek 2 ec, onderwijsontwikkeling 1 ec.
Semester 2, onderzoek 6 ec, onderwijsontwikkeling 1 ec.

Vanaf periode 2 groepjes van 8 + 1 studiebegeleider/onderzoeksbegeleider.

Semester 1, onderzoeksvoorstel maken.
Onderwerp kiezen.
Inlezen.
Vragen formuleren.
Onderzoek formuleren.
Onderzoeksvoorstel schrijven.

Semester 2, onderzoek uitvoeren.
Onderzoek uitvoeren.
Onderzoek uitwerken.
Onderzoek interpreteren.
Onderzoek opschrijven.

In semester 2 gaat de student stage lopen op de school waarvoor hij/zij het onderzoek doet.

woensdag 14 september 2011

Persoonlijk Onwikkelings Plan

Praktijk (stage)
Ik wil mij dit jaar meer gaan verdiepen in het taalonderwijs. De lessen beter georganiseerd en met meer structuur aan kunnen bieden. Hierdoor hoop ik dat leerlingen beter op hun eigen niveau aan de slag kunnen en ik ook beter hun vorderingen in de gaten kan houden, ik wil dus de lesstof zoveel mogelijk aan passen aan de individuele leerling. Wel laat ik de kinderen vrij in het ontdekken van een strategie. Verder wil ik dit jaar graag nog meer betrokken zijn bij de klas, daarom is het erg fijn dat we twee dagen per week op de stage school doorbrengen. Zodat ik nu ook bijvoorbeeld bij een ouderavond aanwezig kan zijn en zien hoe het er daar aantoe gaat, ik hoop dat mijn mentor dat dit jaar toelaat.

Pabo leerjaar 3
Ik wil al mijn punten van leerjaar 2 dit jaar halen zodat ik dit helemaal af kan sluiten. Verder wil ik mijn groepje motiveren om iets op tijd af te hebben en ook mijzelf motiveren om ook opdrachten die ik in mijn eentje moet maken op tijd af te hebben.

Persoonlijke leerdoelen
Ik wil niet alles meer voor mij uitschuiven maar mijzelf genoeg kunnen motiveren om opdrachten ook daadwerkelijk op tijd te kunnen maken en in te leveren. Ook wil ik een actieve houding in de les aannemen zodat ik meer van de stof in mij opneem en onthoud.


vrijdag 9 september 2011

mindmap pabo III periode II

taaltraject I, 8 september 2011


Wat was nieuw voor mij?
Het onderscheid dat er gemaakt wordt tussen verschillende manieren van lezen, je hebt namelijk radende en spellende lezers. Wat ook een grappig weetje was dat tijdens college naar voren kwam is wanneer je een tekst te lezen krijgt waarvan de letters door elkaar gezet zijn behalve de eerste en de laatste letter je deze tekst nog gewoon kunt lezen. kjik maar: wnaneer alels door ekalar guheseslt satat kan je dit tcoh nog leeezn ! Je bouwt een woordbeeld op.

Wat heb ik hiervan geleerd?
Onze taal is zo ontworpen dat we bij het lezen geen last hebben van de gebreken die ons brein heeft.

Wat ga ik hiervan gebruiken?
Ik ga mijn stageklas een tekst laten lezen waarbij de letters door elkaar staan maar die dus toch leesbaar is en op een begrijpelijke manier uitleggen hoe dit kan dat er in je hersenen al zo een sterk woordbeeld word gevormd.

woensdag 7 september 2011

hersenen in actie college 2, dinsdag 6 september 2011

Wat is er nieuw?
De manier waarop de stof aan ons studenten werd aangeboden is nieuw voor mij bijvoorbeeld door middel van een quiz. Verder zijn we vandaag dieper op de stof ingegaan, dit was veel nieuwe interessante stof. de reader die hoort bij dit project bevat veel interessante nieuwe stof voor mij. Het maken van een mindmap was nieuw voor mij, ik ben erachter gekomen dat dit heel makkelijk is om de stof voor jezelf op een rijtje te zetten.

Wat heb ik geleerd?
Ik heb veel geleerd over hoe de functies binnen de hersenen verdeeld zijn, het plaatje van de hersenen dat uitgedeeld werd in de klas was erg duidelijk. Ik had dit plaatje ook al op bb zien staan maar ik kon het zelf niet uitprinten dus het kwam goed uit dat het uitgedeeld werd.

Ook het schema over het geheugen: kortetermijngeheugen> verwerken> werkgeheugen> Langetermijngeheugen> emoties heeft voor mij veel duidelijk gemaakt. Vooral het verschil tussen het lange en korte termijn geheugen.

Wat ga ik doen met de nieuwe inzichten?
Ik heb tot nu toe de reader vluchtig doorgelezen, daar zal ik mij zeker meer in gaan verdiepen, de stof is erg interessant en het is duidelijk geschreven. Ook ga ik zoals de opdracht zegt een hersenvriendelijke les maken voor de bovenbouw volgens de gestelde eisen.

maandag 5 september 2011

Hersenen in actie college 1, maandag 5 september 2011

Wat was er nieuw voor mij?
Vandaag heb ik mijn eerste studiedag van Pabo 3 achter de rug. Het was een enerverende dag met viel nieuwe dingen. Ik heb kennis gemaakt met mijn nieuwe studiebegeleider. Het is altijd weer even wennen om een nieuw persoon te ontmoeten die jou het jaar door gaat begeleiden. Verder heeft onze nieuwe studiebegeleider ons geprobeerd uit te leggen hoe het curriculum van jaar 3 periode 1 in elkaar zit. In periode 1 gaan wij het hebben over hersenen in actie, hier zijn we vandaag nog niet erg aan toegkomen maar zullen we bij de tweede bijeenkomst meer over horen. Ook dit is nieuw voor mij namelijk een weblog bij moeten houden over de bijeenkomsten en ook op de toepassingskaarten staan opdrachten die we moeten volbrengen. Verder is dit jaar opeens de POP weer geintroduceerd wat ik persoonlijk wel raar vind aangezien deze juist in ons aankomst jaar voor ons was afgeschaft.

Ook is duidelijk gemaakt dat we dit jaar een Nederlands en rekentoets zullen moeten maken, wat hier de consequenties van zijn wanneer je deze niet haalt is allemaal nog erg onduidelijk.

Wat heb ik geleerd?
Ik persoonlijk heb nog erg veel vragen over de spicifieke dingen van Pabo 3 ik hoop dat dit allemaal in de loop van de tijd duidelijker zal worden, vooral het onderzoek klinkt mij allemaal erg vaag in de oren. Wat ik wel heb geleerd is met deze vaagheid om te gaan en mij er niet al te druk over maken. Ik heb geleerd mij te focussen op de dingen die er toe doen. Wij gaan ons deze periode verdiepen in de hersenen in actie, wij zullen een onderzoek maken met betrekking op dit thema in groepjes die nog samengesteld zullen worden. Verder hebben wij het er in de les over gehad dat er verschillende modellen bestaan om over hoe scholen met maatschappelijke problemen omgaan, hier zijn wij even op ingegaan.

Wat ben je ermee van plan?
Het eerste college zijn wij eigenlijk nog niet echt diep ingegaan op de stof voor de periode en het project zelf. Ik hoop dat we dit de volgende bijeenkomst uitgebreid zullen doen. Wel ben ik van plan mijn colleges van te voren goed voor te bereiden en de opdrachten goed bij te houden. Ik heb alle papieren uitgeprint en zal deze netjes in een map bewaren zodat alles voor mijzelf ook overzichtelijk zal blijven. Ik prbeer zelf overzichtelijk te werken zodat ik er minder last van heb als er iets niet duidelijk is.